Visuals for jin-kuzo.
https://soundcloud.com/jin-kuzo